Om hierdie webwerf optimaal te besigtig en gebruik, maak asseblief seker dat u die nuutste weergawe van u internet blaaier aflaai. Klik hier
Alles oor Solidariteit lidmaatskap

Solidariteit

Wie is ons

Solidariteit is jou bondgenoot, as’t ware jou ouer broer, in die werkplek – die een wat al sedert 1902 sy lede teen uitbuiting in die werkplek beskerm; die een wat selfs vir jou as professionele individu werksekerheid skep.

 

Solidariteit bied tans ’n betroubare diens aan nagenoeg 140 000 lede in alle beroepsvelde, kollektief en professioneel, en het die passie en kennis om na die belange van sy lede om te sien en te verseker dat hulle regte in die werkplek beskerm word. Die vakbond het meer as 20 kantore landwyd en lede word deur meer as 300 personeellede en 1 275 vakbondverteenwoordigers in duisende maatskappye bedien. Eenvoudig gestel: Solidariteit maak seker dat sy lede die nodige bystand kry om hulle werk en dus hulle inkomste te beskerm, want jou werk is ons werk!

 

Agtergrond

 

Die Solidariteit van vandag het reeds op 22 Junie 1902 ontstaan toe die Transvaal Miners’ Association gestig is. Die vakbond Solidariteit het in 2012 sy 110de bestaansjaar gevier. Solidariteit het dus 110 jaar ondervinding in Suid-Afrika se arbeidsmark.

 

Die vakbond het in sy 110-jarige bestaan vier groot veranderings ondergaan. Baie Suid-Afrikaners sal meer bekend wees met die Mynwerkersunie, oftewel die MWU. In 1913 is die Transvaal Miners’ Association se naam na die MWU verander. In 2001 is die MWU na MWU-Solidariteit verander en sedert 2002 staan die vakbond net as Solidariteit bekend.

Arbeidsdienste:
Die vakbond Solidariteit se hooffunksie is om sy lede in die werkplek te beskerm. Solidariteit doen dit
deur sy Arbeidsdiensteafdeling wat in verskeie bedrywe duisende kollektiewe en individuele lede lands
wyd beskerm. Klik hier vir meer inligting.

Bedrywe in Solidariteit:

Mynbou-, Landbou-, Mediese en Sementbedryf
Metaal-, Ingenieurs- en Elektriese Bedryf
Kommunikasie-, Chemiese en Professioneledienstebedryf
Individuele lede

Arbeidsverhoudinge:

Opleiding en ontwikkeling

Solidariteit Regsdienste
Arbeidshof, Algemene Litigasie en Beroepsgesondheid- en veiligheid
Telefoniese regsadvies

Mynbou-, Landbou-, Mediese en Sementbedryf


Solidariteit se wortels lê in die mynbedryf. Solidariteit Mynbou is georganiseer in die goud-, platinum-, koper-, chroom-, steenkool-, ystererts-, basismetale- en diamantbedryf.

 

Solidariteit Landbou het verteenwoordiging by al die groot landboukoöperasies, of agri-besighede soos dit nou bekendstaan, sowel as by al die groot sementvervaardigers in die land.

 

Die vakbond het ook ’n besondere behoefte in die mediese bedryf geïdentifiseer en het gevolglik sy dienste in 2009 uitgebrei om werknemers in hierdie bedryf te kan beskerm en verteenwoordig. Solidariteit verteenwoordig vandag reeds meer as 7 500 lede in dié bedryf.

Metaal-, Ingenieurs- en Elektriese Bedryf

Die Metaal, Ingenieurs- en Elektriese bedryf is die grootste bedryf in Solidariteit, met ledegroei wat alle verwagtinge oortref. Die vakbond is goed georganiseer by maatskappye soos ArcelorMittal, Denel en Highveld Steel asook by maatskappye in die motorvervaardiging- en bandebedryf soos Nissan, Volkswagen, Continental en Bridgestone. Daarbenewens verteenwoordig Solidariteit ook ’n groot getal lede in die elektriese bedryf, veral by Eskom.

Kommunikasie-, Chemiese en Professioneledienstebedryf

Solidariteit Professionele Dienste verteenwoordig lede by ’n wye reeks instellings, insluitend landbounavorsingsinstitute, universiteite en kolleges. Solidariteit het in 2010 ook die finansiële bedryf betree. Werknemers by alle finansiële instellings het nou toegang tot die vakbond se beskerming. Die Professioneledienstebedryf bring nuwe geleenthede vir werknemers by, onder meer, banke en versekeringsmaatskappye, aangesien eksklusiewe steun aan dié werknemers gebied kan word.

 

Solidariteit se Kommunikasiebedryf bied eksklusiewe steun aan lede wat in die inligting- en kommunikasietegnologiebedryf werksaam is, terwyl Solidariteit se Chemiese Bedryf werknemers by maatskappye soos Sasol, PetroSA en AEL asook glasvervaardigers verteenwoordig. In die lugvaartbedryf verteenwoordig Solidariteit hoofsaaklik lede by Airlink, Mango, Air Traffic and Navigation Services en SAL Tegnies. Daarbenewens verteenwoordig die vakbond ook lede by Krygkor.

Individuele lede

Solidariteit is nie net in groot, kollektiewe maatskappye georganiseer nie. Enige werkende individu kan by die vakbond aansluit en sodoende die beskerming van die vakbond in sy of haar werksplek geniet. Dienslewering aan individuele lede word deur Solidariteit se dienssentrum en arbeidsdiensteafdeling behartig.

 

0861 25 24 23: Jou eenstop-diens vir:

 • Aansluiting;
 • telefoniese regsadvies oor arbeidskwessies;
 • telefoniese advies oor sivielregtelike kwessies;
 • die bywerking van persoonlike inligting;
 • algemene ledenavrae;en
 • inligting oor Solidariteit-produkte.

 

Wanneer is die Solidariteit Dienssentrum aan diens?

 

Maandae tot Donderdae: 08:00–16:30

Vrydae: 08:00–15:00

 

’n Wagtydperk van drie maande geld vir nuwe individuele lede ten opsigte van verteenwoordiging in nuwe arbeidsregtelike sake. Lede is egter van die eerste dag van lidmaatskap geregtig op telefoniese advies.

Arbeidsverhoudinge: Opleiding en ontwikkeling

Solidariteit lê sterk klem op die rol wat sy verteenwoordigers in die werksplek speel. Verteenwoordigers is Solidariteit se eerste verdedigingslyn van beskerming aan sy lede. Verteenwoordigers ontvang opleiding in verskeie aspekte rakende arbeidsverhoudinge en arbeidsreg wat hulle in staat stel om raad oor arbeidsverwante aangeleenthede aan hulle kollegas te bied.

Solidariteit Regsdienste

Solidariteit se regsdepartement is nie net die grootste regsdepartement in alle Suid-Afrikaanse vakbonde nie, maar tel ook onder die grootste arbeidsregpraktyke in Suid-Afrika. Benewens ’n toegewyde afdeling vir beroepsgesondheid en -veiligheid, spog Solidariteit met ’n span kundige regslui wat, met inbegrip van prokureurs en advokate, sake namens Solidariteit-lede behartig. Solidariteit Regsdienste behartig op enige gegewe tydstip sowat 1 400 sake namens lede (uitgesonder die aantal groot kollektiewe geskille). Die sake handel oor enigiets van ontslag, griewe en pensioengeskille tot vergoedingseise vir beroepsbeserings en -siektes. Kry só regsadvies:

 

Telefoniese regsadvies deur die Solidariteit Dienssentrum (0861 25 24 23)

 • Arbeidsregsadvies
 • Sivielregtelike advies

Persoonlike advies en regshulp

 • Afdeling Algemene Litigasie [OF: Algemenelitigasie-afdeling]
 • Arbeidshofafdeling
 • Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid