Om hierdie webwerf optimaal te besigtig en gebruik, maak asseblief seker dat u die nuutste weergawe van u internet blaaier aflaai. Klik hier
Alles oor Solidariteit lidmaatskap

Wat maak Solidariteit uniek

Solidariteit glo dat sy lede nie slegs ekonomiese wesens is nie, maar dat hulle binne ʼn gemeenskap funksioneer. Deur die jare het Solidariteit dus reeds sy beskermingsambreel vergroot sodat werknemers en hulle gesinne, in elke lewensfase ondersteun kan word. Solidariteit is die enigste Christelike vakbond in Suid-Afrika. Geen ander vakbond in Suid-Afrika doen so baie op soveel verskillende vlakke vir hulle mense nie. Die Solidariteit Agenda is die fondament wat alles wat Solidariteit aanpak, rig:

 

Christelike Grondslag

Die vakbond vind homself binne die Christelike tradisie van vakbondwese wat glo dat ons ons lede moet lei tot selfstandigheid sodat hulle hul roeping kan navolg.

 

Solidariteit se optrede word deur sy Christelike waardestelsel bepaal.

Kollektiewe Bedinging

Kollektiewe bedinging, werkbeskerming en die verbetering van diensvoorwaardes is die kernbesigheid van die vakbond. Solidariteit streef na ʼn veilige en gesonde werkplek vir sy lede.

Verbind aan Suid Afrika en Grondwet

Solidariteit is verbind aan Suid-Afrika en wil hier ʼn toekoms vir sy lede skep. Ons glo Suid-Afrika is ʼn land vir almal wat daarin woon. Solidariteit is verbind tot die Suid-Afrikaanse Grondwet en sal die regte wat die Grondwet aan sy lede gee, aktief opneem.

Onafhanklik van partypolitiek

Die vakbond verbind hom nie aan enige politieke party nie. Ons praat met almal, maar verbind ons aan niemand nie.

Beskerming van minderhede en demokrasie

Solidariteit glo aan ware demokrasie waarin minderheidsregte erken en beskerm word. Die vakbond veg aktief, maar nie eksklusief nie, vir die regte van minderhede in die land en spesifiek diegene wat uit die regering se regstellendeaksie-programme gesluit word. Solidariteit tree aktief in vir arm Suid-Afrikaners. Die vakbond glo dat daar nie diskriminerende rassepraktyke teenoor arm mense mag wees nie.

Regstellende aksie

Solidariteit glo dat wanbalanse reggestel moet word sonder om nuwe vorms van wanbalans te skep. Die manier waarop regstellende aksie tans toegepas word, skep ernstige nuwe vorms van diskriminasie. Die ideologie van verteenwoordiging veroorsaak dat die massas nie bevoordeel word nie en wittes ernstig benadeel word. Solidariteit tree in vir mense wat onbillik deur regstellende aksie benadeel word.

 

Solidariteit glo dat alle Suid-Afrikaners van regstellende aksie en ander diskriminerende ekonomiese praktyke vrygestel moet word.

Afrikaans

Solidariteit het histories ʼn noue verbintenis met die Afrikaner-gemeenskap en het steeds so ʼn verbintenis. Die voertaal van die organisasie is Afrikaans, alhoewel die vakbond inklusief is en sover prakties moontlik ook in Engels met lede kommunikeer.

Vryemark-ekonomie – verantwoordelike werksverhoudinge

Solidariteit staan ʼn ekonomiese orde van vrye mededinging voor. Die Suid-Afrikaanse ekonomiese beleid behoort gebaseer te word op ʼn vryemark-ekonomie waar daar balans tussen die verskillende rolspelers in die ekonomie bestaan.

Selfdoen & Volhoubare ontwikkeling

Solidariteit glo daaraan om sy lede te bemagtig om selfstandig te wees. Die vakbond is aktief op die terreine van opleiding, werkplasing en aftreevoorsiening. Die vakbond glo daaraan om die kapitaal van sy lede te mobiliseer en sodoende selfstandige instellings, waaruit lede hulle regte kan laat realiseer, te skep.

 

Die vakbond sal aktief kwessies opneem binne die gemeenskap van sy lede. Solidariteit glo dat volhoubare ontwikkeling deel van die filosofie van alle Suid-Afrikaanse maatskappye moet wees. Alle maatskappye, met inbegrip van die regering en privaatinstellings, moet die nodige gebeurlikheidsplanne byhou en ontwikkel om besoedeling en die beskadiging van natuurlike habitat en belangrike ekosisteme te voorkom.